Görme Engelliler

Stratejik Plan

GÜMÜŞSU  İLKOKULU

STRATEJİK PLANI

 2010-2011/2011-2012/2012-2013/2013-2014

1.DURUM ANALİZİ

1.1. Kurum İçi Analiz

1.1.1.     Okulun Tarihçesi ve Yapısı

Okulun Tarihçesi:

Kasabamızda Cumhuriyet döneminde ilk mektep, Arapça harfleriyle eğitim- öğretim yapan, medrese olarak bugünkü DERE Mahallesinde bulunan, Saitlerin Oda denilen yerde açılmıştır. Bu öğretim şekli yeni harflerin kabulüne kadar devam etmiştir.    Kasabamızdaki eski okul, şimdiki belediye binası ve fırın binasının bulunduğu yerde inşasına başlanmış ve 1929 yılında tamamlanmıştır. Yeni yazıyla eğitim –öğretime 27.09.1929 tarihinde, Saitlerin Oda denilen yerde Öğretmen Ahmet Selçuk KÖSEOĞLU tarafından başlanmış ve daha sonra yapımı tamamlanan ilkokul binasına taşınmıştır. Bu okula kayıt yaptıran 1 numaralı öğrenci  merhum İsmail KARAKIŞ’ tır.Bütün yurtta ve kasabamızda açılan ilkokullar  ilk önceleri üç yıllık olarak öğretim yapıyordu. Bu binada eğitim ve öğretime 1951 yılına karda devam edildi. Bu okul binasının yapımından sonra, şimdiki okulların bulunduğu yerdeki, eski okul diye bildiğimiz binada 1951 yılında eğitim-öğretime başlanmıştır. Daha sonra ise (şimdi yıkılmış olan)  ortaokul binası  yapılmış ve 1967 yılına kadar ilkokul eğitim-öğretim  yapmıştır. Daha sonra bu bina ortaokul olarak açılmasıyla 1982 yılına kadar kullanılmıştır.      1982 yılında devlet tarafından yaptırılmış olan ve halen öğretim yapılan bu bina ile eski ek binada eğitim-öğretime devam edilmektedir.  

 Kurumun Yapısı: 
Okulumuzu daha da geliştirmek için;
Okul Müdürü           : 1                                         Müdür Yardımcısı:1

Sınıf Öğretmeni      : 6                                         Zihinsel Engelli Öğretmeni :1
Yardımcı Hizmetli   : 1 (Bayan)

 

            Okulun finansman kaynakları: Okul Aile Birliği gelirleri; Okulumuzun çok amaçlı salonu, Kantin kirası ile  Bahçe  gelirlerinin  katkılarıdır.

 

Okul içinde olumlu ve etkili bir kurum kültürü vardır. Yatay ve dikey iletişim sağlıklıdır. Okulda karar alma süreçlerine herkesin katılımı sağlanır.

 

Okulda veli, çevre okul işbirliği üst düzeydedir. Bakanlığımızın eğitim politikaları benimsenir ve okula hemen aktarılır.

             Planlı Okul Gelişim Modeli ve TKY uygulamaları kapsamında TKY felsefesine ve ilkelerine uygun olarak model çalışmaları etkili şekilde yürütülür. OGYE yoluyla, çalışmalarda eğitime taraf olan herkes temsil edilir. Okulda çalışmalarda ekip çalışması benimsenmiştir. Her öğretmen eğitim teknolojini kullanmayı bilir ve bilgilerini öğretme sürecine aktarır.

    MİSYONUMUZ

     Her Türk çocuğuna, iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel becerileri ve alışkanlıkları kazandırmak, milli ahlak anlayışına uygun olarak çağın teknolojik gereklerini, insan ilişkilerini okuluna tatbik ederek öğrencileri bir üst öğrenime ve hayata sağlıklı bir şekilde hazırlamaktır. 

   

 VİZYONUMUZ

 İnsan hakların,  saygılı ve o hakkın korunması için okul olarak demokratik kültürün gerek öğrenci gerekse toplum bazında oluşmasını sağlamak, girdisini aldığı çevrenin ihtiyaçlarını dikkate alan bir yaklaşım.

 

2.       DEĞERLERİMİZ

•                     Birbirimize saygılı davranırız

•                     Okulumuzda iletişim kanalları herkes için açıktır

•                     Hizmet verdiklerimizin istek ve beklentileri bizim için önemli ve önceliklidir

•                     Çevreyi korur ve geliştiririz

•                     Çalışma felsefemiz sürekli gelişmedir

•                     Herkes için eğitim anlayışıyla okulu çevreye açarız

•                     Problemler çözülmek için vardır anlayışını benimseriz

•                     Karar süreçlerine herkesin katılımını sağlarız

•                     Öğrenciler bizim varlık nedenimizdir

•                     Öğrenci merkezli eğitimi esas alırız

•                     Her anlamda öğrencilerimize iyi bir model olmaya çalışırız

 

Okulumuza başvuran her öğrenciyi yasal sınırlar içinde kaydını yapmak, onların eğitim öğretimlerini sağlamak.  Her bireyin kendine has bir yeteneğinin olabileceğini düşünüp, bu yönlerini keşfederek yönlendirmek. Öğrencilerimizi düşünen, yorumlayan insanlar olarak yetiştirmek.

 

Sürekli gelişim ve değişim içinde milli ve ahlaki değerlerimizi korumak

 

 

                                    Gümüşsu İlkOkulu Müdürlüğü

Paydaş Listesi 

2.1.No

Paydaşın Adı

2.2.         Türü

1

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

İç Paydaş

2

 Okul Müdürü

İç Paydaş

3

Belediye Başkanlığı

Dış Paydaş

4

 İhtiyar Heyeti

Dış Paydaş

5

  Güvenlik Hizmetleri (Jandarma)

Dış Paydaş

6

  Okullar

İç Paydaş

 

7

  Çalışanlar

İç Paydaş

8

 Öğretmenler

İç Paydaş

9

 Öğrenciler

İç Paydaş

10

  Öğrenci Velileri

İç paydaş

11

  Yaygın Eğitim Kurumları

İç Paydaş

12

  Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Dış Paydaş

13

  Hayırseverler

Dış Paydaş

14

  Sivil Toplum Kuruluşları

Dış Paydaş

15

  Temel Alt Yapı(,Telekom)

Dış Paydaş

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

SWOT ANALİZİ

(GÜMÜŞSU  İLKOKULU)

 

GÜÇLÜ YÖNLER

 

1- Birlik ve Beraberliğimiz

2- Okulumuzdaki saygı ve sevgi ortamı

3-Tüm birimlerinde internet, bilgisayar hizmetinin olması

4-Bahçesinden gelir elde edilmesi                         5-Spor alanı olması, öğrenci mevcutlarının standartlara yakın olması,

 6- Tam gün eğitim yapmamız

7-Fotokopi  Makinesi,  projeksiyon, internet vb. araçların mevcut olması.

 8-Belediye imkanlarından yeterince yararlanma   

 9-Sınıf mevcutlarımızın ideale yakın olması

 

ZAYIF YÖNLER

 

  1-Elektrik  donanımının çok eski olması.

  2-Bahçe duvarlarının eski olması

  3-Öğrencilerin daha çok taşımalı olması

 4-Spor odası, soyunma odaları olmaması,

 5-Rehber öğretmen olmaması.

 6-Fiziki yapının yetersiz olması

 7- Sosyal faaliyetler ve değişik faaliyetlere katılım olmaması

8- Şehir merkezine uzak olmamız  

9.Öğretmenleri çoğunun kasabada kalmamaları.

 

FIRSATLAR

 

1-Personelimizin Gayretli olması

2-Belediye imkanları                                             3-Yardım sever kişiler.

 

 

TEHDİTLER

 

1Ana yolun bahçeye yakın olması

2-Okul yönetimi ve öğretmenlerin üzerinde   

     gereğinden fazla yük olması.                                     3-Bazı velilerin değişikliklere karşı çıkması

4- Sınav sisteminin ve dershane durumlarının üstün yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmelerine fırsat vermemesi

5- Maddi kaynakların bulunmaması  

6-Öğretmenlerimizin çoğunun okulun bulunduğu yerde ikamet etmemeleri.

7-Lise  ile aynı  bahçeyi kullanmamız.

 

 

      

                         

GÜMÜŞSU KASABASI OKULLAŞMA ORANI

Yıllar

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM

   İLKOKUL

ORTAÖĞRETİM

GENEL

Çağ

Nüfusu

Öğrenci

Sayısı

Okullaşma

Oranı

Çağ

Nüf.

Öğrenci

Sayısı

Okullaşma

Oranı

Çağ

Nüfusu

Öğrenci

Sayısı

Okullaşma

Oranı

Çağ

Nüfusu

Öğrenci

Sayısı

Okullaşma

Oranı

2007-2008

17

15

%88,23

215

215

%100

75

25

%33

232

230

%99

2008-2009

34

30

%88,23

404

404

%100

59

54

%91

438

434

%99

2009-2010

35

30

%85,7

354

354

%100

69

64

%92,7

389

384

%98,7

2010-2011

37

35

%94,5

324

324

%100

64

26

%40,6

361

359

%99,4

2011

2012

36

36

%100

300

300

%100

54

24

%47,27

300

300

%100

2012
2013

---

---

%100

127

127

%100

--

--

--

--

--

----

 

2012- 2013 ÖĞRETİM YILI ÖĞRETMEN DURUMU

 

OKUL SAYISI

DERSLİK SAYISI

ÖĞRENCİ SAYISI

ÖĞRETMEN SAYISI

 

 

Gümüşsu İlkokulu

1

7

127

7

 

GENEL TOPLAM

1

1

127

7

 

                               

 

SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ DAĞILIMI

 

ERKEK

KIZ

TOPLAM

 

 

1.SINIF

25

13

38

 

2.SINIF

12

17

29

 

3.SINIF

25

12

37

 

4.SINIF

13

10

36

 

GENEL TOPLAM

75

52

127

 

  

3.       STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER VE FAALİYETLER

 

                                                                                               GÜMÜŞSU   İLKOKULU

STRATEJİK PLANI

2010-2011   EĞİTİM ÖĞRETİM YILI STRATEJİK PLANI

 

 STRATEJİK AMAÇLARIMIZ                    

Gümüşsu İlkokulu olarak öncelikli amacımız;         

“Hizmet verdiğimiz bireylerin hem bilgi birikimi hem de ahlaki değer bakımından topluma örnek olmalarını sağlamak için gerekli tüm çalışmaları yapmak” tır.  

 

Birinci Stratejimiz;  Çağımızda bilişim teknolojisi en büyük güçtür.          

 

AMAC 1:  Okulumuzdaki her öğretmen ve öğrenciyi çağımızın gerektirdiği bilişim teknolojisini kullanabilir hale getirmek.     

  

 HEDEF NO 1: Dersliklere bilgisayar ve projeksiyon cihazı kazandırmak. 

     

ETKİNLİKLER:    

 

 Etkinlik 1: Velilerle toplantılar düzenlenerek, velilerimizin maddi manevi destek ve katılımlarını sağlamaya çalışmak. 

Etkinlik 2:  Okul aile birliğinin destek ve katkılarını sağlamak. 

Etkinlik 3:  Öğretmen ve velilerimizin şahsi bağlantılarını kullanarak okulumuza gerekli bilişim teknolojisini kazandırmak için sponsor bulmak için çalışmalar yapmasını sağlamak.  

 

AMAC 1:  Yaşadığımız ortamın temiz olması yaptığımız  tüm çalışmaları olumlu etkiler. 

 

HEDEF NO 1:  Sağlıklı, ilgi çekici mekanlar hazırlayarak çağdaş bir eğitim öğretim ortamı oluşturmak. 

ETKİNLİKLER:  

 

Etkinlik 1: Lavabolarda kağıt havlu ve sıvı sabun kullanımını sağlamak. 

Etkinlik 2: Tuvaletlerde tuvalet kağıdı kullanımını sağlamak. 

Etkinlik 3: Tuvaletlere çiçek ve koku yerleştirmek. 

Etkinlik 4: Tuvalet eğitimini kazandırmak amacıyla hazırlanan karikatürleri okulda uygun yerlere asmak.    

 

   AMAC 1:    Çoklu zeka kuramına göre her insan bir değerdir.   

    HEDEF NO 1: Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda gerekli sosyal faaliyete yönlendirmek

 

ETKİNLİKLER:  

Etkinlik 1: Öğrencilerimizin ürünlerinden oluşan karikatür dergisi çıkarmak ve resim sergisi açmak. 

Etkinlik 2: Velilere eğitim olanağı sağlayan kurslar düzenlemek.        

Etkinlik 3: Öğrencilerimiz arasında spor şenliği düzenlemek. 

Etkinlik 4: Okulumuz öğrencilerinin hazırladığı tiyatro oyunun sergilenmesi. 

Etkinlik 5: Okul içinde uygun yerlerde kültürel değerleri tanıtıcı görsel objelere yer verilmesi. 

Etkinlik 6: Okul bünyesinde folklor kurslarını açmak. 

 

AMAÇ 1: Veli çevre ve okul işbirliğini geliştirme.     

 

 HEDEF NO 1: Tüm velileri okulumuz ile iyi ilişkiler kurmasını sağlamak.    

 

 ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1: Veli toplantılarının yapılması

Etkinlik 2: Veli görüşme günleri belirlenmesi

Etkinlik 3: Öğrenci ürün dosyalarının velilerce incelenmesi, değerlendirilmesi.

Etkinlik 4: Yemek , çay günleri ile veli ilişkilerinin geliştirilmesi

       HEDEF NO 2:Toplantılara katılım oranını %35 ten %60 a çıkarmak     

 

 ETKİNLİKLER:

   Etkinlik 1: Toplantılarda velilere ilgi çekecek slaytlar izletilmesi.

    Etkinlik 2: Öğrencilerin sosyal faaliyetlerindeki başarılarının velilerin katılımı ile ödüllendirilmesi

    Etkinlik 3:Bire bir ev ziyaretleri  yapılarak velilerin okula davet edilmesi.

    Etkinlik 4: Anketler düzenlenmesi, belli gün ve haftaların kutlanmasına velilerin davet edilmesi.

              

AMAÇ 2: OKULDAKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİREBİLME             

 

HEDEF NO 1:  Öğrencilerin akademik başarıları 2010/2011 öğretim yılında %65 ten %80 e çıkarılacaktır.    

 

 ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1: Öğrenci başarı düzeylerinin belirlenmesi

Etkinlik 2: başarı düzeyi analizleri doğrultusunda destekleyici etkinlikler yapılması. Bazı derslerde yetiştirme  

                   kursları açılması.(Matematik-Türkçe-İngilizce-Fen ve Teknoloji )

Etkinlik 3:velilerin sürece katılımının sağlanması.(Okuldaki kutlama. etkinlikler vs.)

Etkinlik 4:personelin  farklı öğretme yöntemleri, Alternatif ölçme araçları konusunda seminerden geçirilmesi

Etkinlik 5-Verimli ders çalışma yollarının seminer ve doküman olarak öğrencilere verilmesi

        

 

  HEDEF NO 2: Öğrencilerin farklı yeteneklerinin ortaya çıkarılması , yetenekleri doğrultusunda yönlendirilmeleri.     

 

 ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1: Meslek tanıtıcı seminerler verilmesi.

Etkinlik 2: Resim, kompozisyon, şiir, ve spor yarışmalarına katılımın sağlanması

Etkinlik 3:Anket uygulaması

Etkinlik 4:İzleme ve değerlendirme .(Öğretmenler tarafından.) 

 

AMAÇ 3:  OLUMSUZ ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINI İYİLEŞTİRME                               

 

HEDEF NO 1:Okulumuzda %5 olan olumsuz öğrenci davranışlarını 2011 yılında %3 e indirmek    

ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1: Anket yapılması ve buna göre okul ve sınıf kuralları belirlenmesi

Etkinlik 2: Veli görüşmelerinin yapılması

Etkinlik 3:Olumsuz davranışları hoş görmeyen bir kamuoyu oluşturma çalışması

           Etkinlik 4:Öğrencilere bire bir rehberlik çalışması yapılması.

HEDEF NO 2: Öğrencileri ilgi duydukları alana yönlendirerek daha olumlu davranışlarda bulunmalarını sağlamak.     

 

ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1: Masa tenisi, satranç gibi oyun oynama alanlarından rahatça yararlanmalarını sağlamak

Etkinlik 2:Anket yapılarak en çok istenilen sosyal faaliyetlerin yapılması ve öğrencilerin katılımının sağlanması

Etkinlik 3:Elde ettikleri başarıların törenlerde ödüllendirilmesi.

 

    

AMAÇ 4:     OKULUN SPOR AKTİVİTELERİNİ GELİŞTİRME VE SPOR ORTAMLARINI İYİLEŞTİRME      

 

HEDEF NO 1:Okulumuzun spor alanlarının  kullanılmasını  %60 dan % 90’na çıkarmak.    

 

ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1:Okulumuza spor malzemelerinin alınması

Etkinlik 2:Oyun alanlarının kullanıma hazır hale getirilmesi.

Etkinlik3-Öğrencilerin rahatça kullanımının sağlanması.      

 

HEDEF NO 2: Okulumuzun katılmış olduğu sportif faaliyetlerde en az iki dalda derece  alması     

 

ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1: Katılacağımız faaliyetlerin belirlenmesi

Etkinlik 2: Faaliyetlerle ilgili takım ve bireysel sporcuların seçimleri 

Etkinlik 3:Yıl boyunca ilgili faaliyetler için çalışma planı yapılması ve antremanların yapılması.

 

AMAÇ 5:  OKULUN FİZİKİ YAPISI VE  DONANIM İHTİYAÇLARININ  GELİŞTİRİLMESİ      

 

HEDEF NO 1:Okulumuzun bahçe duvarının 2010/2011 öğretim yılı sonunda  yeniden yapılması.        

  

     ETKİNLİKLER:

Etkinlik 1:İMEM, belediye ve vatandaşlarla görüşmeler yapılacak

Etkinlik 2:Bahçe duvarı yapılınca boya ve giriş kapılarının düzenlenmesi.

Etkinlik3-Bahçe duvarlarına yağlı boya ile resimler yapılması.(resim öğretmenleri ile işbirliği)

Etkinlik4-Okul bahçesinin ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmesi.

   Müdürlüğümüzde başlatılan Stratejik Planlama  çalışmalarına  esas olmak üzere kurumsal öz değerlendirme yapmak için sizlerin  görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Sizlerden  Gümüşsu İlköğretim Okulu Müdürlüğünün çalışmalarını değerlendirmeniz istenmektedir. Katkılarınız için teşekkür ederiz.

SONUÇ 

Okulumuzun stratejik planı canlı ve yeniliğe açıktır. Okulun ve bulunduğumuz çevrenin değişen ihtiyaçları dikkate alınarak sürekli güncellenecektir.